MITSUBISHI TRANSFORMER YX100C378-02

MITSUBISHI TRANSFORMER YX100C378-02 Applicable : MITSUBISHI MRL elevator transformer Voltage : 0-200V ,185V . Origin: MITSUBISHI CHINA

Product Details

MITSUBISHI TRANSFORMER YX100C378-02


Applicable : MITSUBISHI MRL elevator transformer 

Voltage : 0-200V ,185V .

Origin: MITSUBISHI CHINA 

YX100C378-02

Inquiry